Har du fått ett brev från Kronofogden?

Är det så att du i din vanliga brevlåda, eller i den digitala brevlådan har fått ett brev från Kronofogden? Det kan innebära olika saker! Den allra vanligaste anledningen till att Kronofogden skickar ut brev till privatpersoner, det beror på att en skuld har hamnat hos dem. Det kan vara något du missat att betala, eller inte kunnat. Har det sedan gått till inkasso och du fortfarande inte betalar, det är då den skickas vidare till Kronofogden. Om du får ett brev från Kronofogden, se till att noga läsa igenom vad som står i det. Det kan vara så att det gäller flera ärenden. Vanliga brev från Kronofogden är skuld att betala, föreläggande eller ett delgivningskvitto. Sedan finns det så klart andra typer av brev det kan vara. Men i denna artikel tar vi upp de vanligaste.

Skuld att betala

Är det så att du har fått ett brev med ”skuld att betala”, så innebär det att du har en obetald skuld till någon som begärt hjälp från Kronofogden för att driva in den. I brevet du får, där står det summa att betala och sista dag att göra det. Om du betalar den summa som står, före sista betaldag, så behöver du inte oroa dig mer. Om du inte kan betala skulden, så kan du försöka kontakta de som skickat skulden till KFM för att se om det går göra en avbetalningsplan med dem. Om de inte går med på det, eller om du låter bli att kontakta dem, så kommer Kronofogden att gå vidare med skulden. Bland annat kommer de att undersöka vad du har för tillgångar. I samband med det får du ofta ett nytt brev, om att du ska fylla i uppgifter om inkomst, familjeförhållanden, bostadskostnader med mera. Du kan göra det via den blankett de skickar, eller genom att logga in på Kronofogden. Kronofogden kan för att driva in skulden besluta om utmätning. Det i form av utmätning av lön, utmätning av lös egendom, eller utmätning av fast egendom.

Föreläggande

Ett annat brev som det kan vara att du har fått, det är betalningsföreläggande. Det kan dels vara ett föreläggande om betalning, eller ett föreläggande om handräckning. Det finns även en föreläggande om särskild handräckning. Ett föreläggande om betalning innebär att du har en skuld till någon, som vill ha betalt och som då väljer att ta hjälp av Kronofogden. Du måste kvittera att du mottagit brevet, genom att skriva under delgivningskvittot och skicka tillbaka det till Kronofogden. Det innebär inte att du godkänner kravet, bara att du har tagit emot det. Du kan i senare skede bestrida kravet om du anser att det är felaktigt. Om du låter bli att skriva under ditt delgivningskvitto, så kan Kronofogden söka upp dig hemma eller på jobbet för att få dig att skriva under! Föreläggande om handräckning finns också. Då handlar det om att du blir avhyst från din bostad. Det kan ske om du missat betala hyran eller på annat sätt gjort något fel. Du måste även här skriva under ett delgivningskvitto.