Skuldsanering

Är du svårt skuldsatt och har många skulder som kan vara svåra att betala inom överskådlig tid, så kan du ansöka om så kallad skuldsanering. Ansökan sker till Kronofogden och gäller då de skulder du har som ligger hos dem. Det finns två typer av skuldsanering:
  • Skuldsanering
  • Skuldsanering för företagare
Skuldsanering som är för dig som privatperson innebär vanligtvis att du betalar en viss summa under 5 års tid. Det kan dock bli beslut om kortare tid än så. Ofta vanligt för äldre eller barnfamiljer. Under tiden du betalar, så har du två betalfria månader, juni och december. Om du lever på så kallat existensminimum kan du få skuldsanering utan att betala. Skuldsanering för företagare innebär att du då betalar under 3 års tid, du kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader. Du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal under din skuldsanering. Du väljer själv om du vill betala varje månad, halvårsvis eller kvartalsvis.

Vad innebär skuldsanering för privatperson?

Om det är så att dina skulder har hamnat hos Kronofogden och de är så pass stora att du inte kommer kunna betala dem inom en överskådlig tid, så har du stora chanser att få en skuldsanering. Får du en sådan beviljad, så är det antingen så att du får en viss summa som ska betalas under 5 års tid, eller mindre. Eller så kan du få skuldsanering utan att betala alls, det är om du har så pass liten inkomst så att det inte är möjligt att kunna betala något. Den summa du betalar varje månad kommer inte att bli samma summa du kanske faktiskt är skyldig. Men det gör att borgenärerna/fordringsägarna får in en del.  Resten av skulderna så att säga ”slipper” du att betala. När skuldsaneringen är över så har du inte några skulder kvar, såtillvida att de ingick i själva saneringen. Du bör därmed undvika att dra på dig nya skulder under tiden du har en skuldsanering.

Varför ansöka om skuldsanering?

Du kanske haft det tufft ett bra tag med att kunna betala alla dina lån, räkningar och andra krediter. De kan då ha gått till inkasso och sedan vidare till Kronofogden. Ibland går det att göra avbetalningsplaner med inkasso, men är det svårt att även klara av det, så kommer ju skulderna att hamna hos Kronofogden. Hos Kronofogden går det inte att få någon avbetalningsplan, utan det som händer är att du får en anmaning att betala till borgenären. Kan du inte det, så får du ett utslag och skuld att betala. Du får då även en betalningsanmärkning. Om du fortfarande inte kan betala in skulden, så försöker Kronofogden få in pengarna på något sätt. Oftast via utmätning. De kan utmäta ägodelar, så som hus, eller andra värdefulla föremål, eller så gör de utmätning på din lön. Om dina skulder är så stora, att de inte går att betala dem via dessa utmätningar inom en överskådlig tid så kan du ansöka om skuldsanering. Alla kan inte få skuldsanering, utan beslutet baseras på en mängd olika faktorer. Det kan vara att du har extremt höga skulder, eller att du har mindre skulder men i stort sett ingen inkomst alls att kunna betala dem med. Kronofogden tittar på hur den ekonomiska bilden ser ut i helhet med individens levnadsförhållanden.

Hur får jag skuldsanering?

Om du vill ansöka om skuldsanering så kan du göra det hos Kronofogden. På deras sida kan du först testa deras skuldsaneringstest som kan indikera om du har möjlighet att få en skuldsanering. En skuldsanering är till för att en skuldsatt person ska få en möjlighet att kunna lösa ekonomiska problem och så att säga få tillbaka sitt liv. De villkor som du måste leva upp till för att kunna få en skuldsanering är dessa:
  • Du har så många skulder att du inte kommer att kunna betala av dem på många år.
  • Skuldsaneringen ska vara rimlig och ta hänsyn till dina personliga så väl som dina ekonomiska förhållanden.
  • Du ska bo, arbeta och ha dina skulder i Sverige
För att ansöka om skuldsanering så kan du välja att använda dig av Kronofogdens e-tjänst, eller använda deras blanketter. Du kan även få hjälp med din ansökan om du vänder dig till kommunens budget-och skuldrådgivare. När du väl har skickat in din ansökan, så kommer det att bli en utredning kring huruvida du uppfyller kraven för att få en skuldsanering. En viktig sak är att du själv ska ha gjort det du kan för att försöka betala dina skulder. När utredningen är klar, så kommer ett beslut. Det är först ett preliminärt beslut. Då beslutas det hur mycket du ska betala. Sedan skickas detta förslag till de olika borgenärerna du har. Det är dem du är skyldig pengar. I detta förslag står alla skulder du hade när du inledde skuldsaneringen. Borgenärerna får chansen att svara på det förslag som de mottagit. De kan välja att gå med på det eller neka. Är det bara en som nekar och resten godkänner, så kan Kronofogden ändå bevilja dig skuldsanering. När alla borgenärer svarat, så får du ett slutgiltigt beslut. Är det godkänt, så får du även en betalningsplan över hur du ska betala av dina skulder. Om det är så att du redan lever under eller på existensminimum så kan du få ett beslut utan avbetalningsplan. Du betalar alltså inget på dina skulder. När dessa 5 år, eller mindre är över, så är du helt skuldfri. Du ska absolut inte dra på dig nya skulder under tiden du har en skuldsanering. Dessa ingår nämligen inte och det kan göra att du åter igen hamnar i en jobbig situation. Oftast kan man bara få en skuldsanering en gång under livet. Det finns dock undantag och särskilda skäl som gör att man kan bli beviljad en andra gång.

Omprövning av skuldsanering

Dina borgenärer eller du själv kan ansöka om att få din skuldsanering ändrad. Om du inte kan klara av din avbetalningsplan på grund av förändrad ekonomi, så kan du göra en ansökan om att få betala mindre. Är det däremot tvärtom, att du får det bättre ställt och en bättre ekonomi under skuldsaneringen så kan borgenärerna ansöka om att få mer pengar. Även du själv kan välja att betala mer om du vill. Om du inte betalar som du ska, så kan även borgenärerna ansöka om att din skuldsanering ska hävas eller avbrytas.

Väntetider skuldsanering

Det är vissa handläggningstider för skuldsanering. För tillfället, oktober 2021 så gäller detta:
  • Från att KFM har tagit emot din ansökan tills du får besked om att de har gått vidare med den eller avslagit den – 3 månader
  • Från att KFM har tagit emot din ansökan tills du får ett beslut om att du har fått skuldsanering – 7 månader.
  • Från att har KFM har tagit emot din ansökan om omprövning tills de har fattat beslut och meddelat parterna – 3 månader.