Swedbank

Swedbank är en av de bankerna som funnits med länge i Sverige. Rötterna går tillbaka ända till 1820 som var det år som Sveriges första sparbank bildades. Den hette Göteborgs sparbank. Flera sparbanker öppnade upp kort efter detta och i mitten av 1870-talet fanns det 325 sparbanker, varav 90 i städerna. Samtidigt hade 37 affärsbanker etablerats. Sparbankerna arbetade under flera decennier fritt utan någon reglerande lagstiftning. Den första sparbankslagen kom först 1892. År 1900 bildades Svenska Sparbanksrörelsen som var ett samarbetsorgan för Sveriges sparbanker. Man kom då överens om ett gemensamt uppträdande utåt. Sedan, 1942 så startade man Sparbankernas Bank, vilket ökade konkurrensen med affärsbankerna genom att bland annat ställa bankgarantier, göra utlandsaffärer och ta emot inlåning i större poster.

1956 kom en ny lag och det var nu som även en centralbank Föreningsbankernas Bank, med bolagsform liknande Sparbankernas Bank, bildades. Under 1960- och 1970-talet bildades flera dotterbolag så som Sparbankernas Datacentraler 1962, Sparbankernas Revisionsbyrå 1966 och Svenska sparbankernas Fastighetsbyrå 1966. 1990 så var det kris bland alla banker och kreditförlusterna växte. 1992 övergav Föreningsbanken och Sparbanken sina traditionella ägarformer. Sparbanken Sverige AB och Föreningsbanken AB skapades istället. Sparbanken Sverige AB bestod av en sammanslagning av 11 stora regionala banker, där ingick även Sparbankernas Bank och Svenska Sparbanksföreningen. 1997 skedde en fusion mellan Sparbanken Sverige och Föreningsbanken och nya namnet blev FöreningsSparbanken.  Banken kom nu även att expandera i de baltiska länderna och det genom förvärv av aktier i Hansabank. 2004 blev Hansabank en del av Swedbank. FöreningsSparbanken och tidigare Sparbanken Sverige hade som internationellt namn Swedbank. 2006 bytte FöreningsSparbanken AB namn till Swedbank AB. I dag finns Swedbank i Norge, Danmark och Finland samt i Sverige och de baltiska länderna. Dessutom har Swedbank kontor i Shanghai, New York och Johannesburg. Swedbank har varit etablerat i Moskva, S:t Petersburg, Kaliningrad och Kiev, men under 2013 avvecklades verksamheten i Ryssland och dotterbolaget i Ukraina såldes.

En komplett bank

Idag har Swedbank 7,3 miljoner privatkunder och 548 000 företagskunder. Swedbank är en universalbank vilket innebär att de erbjuder alla slags banktjänster för både företag och privatkunder. Deras tjänster består av: Betala:
 • Betalningar
 • Mobilt BankID
 • Kort
 • Swish
Spara:
 • Pension
 • Fonder
 • Aktier
 • Spara till barn
Låna:
 • Bolån
 • Billån
 • Privatlån
 • Samla dina lån
Försäkra:
 • Hemförsäkring
 • Fordonsförsäkring
 • Personförsäkring
 • Anmäl skada
Företag:
 • Betalningar och företagskort
 • Företagslån och finansiera
 • Pension och försäkring
 • Företagsplacering
Hos denna bank kan man alltså ha detta: Månadssparkonton samt andra konton med rörlig sparränta, fasträntekonton, investeringssparkonton, kapitalförsäkringar, fonder och VP-konton. De erbjuder även: Billån med och utan säkerhet, bolån, handpenningslån, byggnadslån, nyproduktionslån, överbryggningslån, seniorlån med bostaden som säkerhet, lån utan säkerhet som Swedbank själva kallar för privatlån direkt. Försäkringar. Personförsäkringar, fordonsförsäkringar, hem- och villaförsäkringar och reseförsäkringar. Vardagstjänster så som internetbank, mobilbank, BankID, Mobilt BankID, transaktionskonto, och privatkonto. Private Banking är något som erbjuds för privatpersoner, entreprenörer, artister, idrottare, stiftelser, ideella organisationer, jord- och lantbrukare samt för större företag.

Bli kund online

Det går att bli kund hos denna bank direkt online: Ansökan består av fyra steg och tar några minuter att fylla i. Du behöver ha:
 • Mobilt BankID
 • Fyllt 18 år
 • Svenskt personnummer
När du blir kund får du kostnadsfri tillgång till:
 • ett konto
 • internetbanken
 • personlig service på telefon
Du kan efter det skaffa fler banktjänster så som Swish, spara, ansöka om lån, ansöka om kort och bli Nyckelkund.
Swedbank Huvudkontor: Landsvägen 40, 172 63 Sundbyberg