Trustly och ClearOn får varningar och sanktionsavgifter

Finansinspektionen har utrett både betaltjänstföretagen Trustly Group AB (Trustly) och ClearOn AB (ClearOn). De får nu varningar för allvarliga brister i bolagens efterlevnad av penningtvättsregelverket. Samt att de även får betala för sig. Trustly ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor och föreläggs att rätta vissa brister. ClearOn ska betala en sanktionsavgift på 14 […]
Läs vidare

FI klargör kraven på kreditprövning vid konsumtionslån

Finansinspektionen har föreslagit nya allmänna råd om krediter. Det i konsumentförhållanden. Dessa ska ersätta nuvarande allmänna råd (FFFS 2014:11) med samma namn. Man föreslår att dessa nya regler ska träda i kraft den 1 november 2021. Anledningen till att man vill ändra, är att man vill ha en förbättring av kreditprövningarna som görs när det […]
Läs vidare