Sex låneförmedlare granskas

Tidigare så har Konsumentverket kritik mot kreditbolag som bombarderar konsumenter med marknadsföring. I februari så bestämdes det att en granskning mot bland andra låneförmedlarna Zmarta och Sambla skulle inledas.

Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket säger: ”Det handlar om några av de bolag som anmälts flest gånger under de senaste två åren.”

Man valde att inleda en granskning av sex kredit- och låneförmedlare. Det gäller bolagens telefonförsäljning och har bakgrund i anmälningar som inkommit från konsumenter.

Konsumentverket har redan sedan tidigare pekat på att aggressiv och missledande marknadsföring från kredit- och lånebolag är ett fortsatt problem. Detta är något de är beredda att agera kraftfullt mot.

Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell har tidigare sagt till Aftonbladet det att som utgångspunkt är det så att man inte får skicka marknadsföring i mejl eller sms. För att få göra det så krävs det nämligen samtycke av konsumenten. Dessvärre är det så att idag så samlas samtycken in, på nätet, på en mängd förslagna sätt.

Konsumentverket väljer att agera brett

Som ett led i detta med att många gör riktad marknadsföring och samlar in samtycken på fel sätt, så har myndigheten bland annat inlett en domstolsprövning mot betaljätten Qliro.  Anledningen bakom detta är på grund av att Konsumentverket hävdar att bolaget brutit mot marknadsföringslagen. Det genom att de ska haft ett sätt som varit återkommande och systematiskt när de skickat ut direkt riktad reklam om lån till konsumenter.

Nu har man även valt att gå bredare än då. På Konsumentverket vill man nu även se över försäljningsstrategier på kredit- och lånemarknaden

Under de senaste två åren så har Konsumentverket fått in en mängd olika anmälningar som rör just telefonförsäljning av kreditförmedlare. På grund av detta så väljer de alltså att ta ett helhetsgrepp och inleda en tematisk granskning. Det för att säkerställa att bolagen följer de regler som gäller.

Låneförmedlarna granskas rejält

Det är totalt sex bolag som ska granskas och som måste skicka in sina talmanus som används av säljare till Konsumentverket. Dessa är låneförmedlarna Zmarta och Sambla så väl som det gäller Enklare, Låna bra i Sverige, Likvidium AB och Reducero.

Urvalet av bolag bygger på de anmälningar som kommit in och där det märkts av en markant ökning.

Dags för hårdare tag

Om eventuella brister fortsätter så kan det vara läge att se till så att man tar hårdare tag. Granskningen som görs kommer att följas upp framöver. Då kan det även komma att bli ärenden mot enskilda bolag för att säkerställa att eventuella brister åtgärdas.

Sofia Ekholm, som är Samblas kommunikationschef välkomnar bolaget Konsumentverkets granskning. Hon säger:

”Vi ska inte kontakta en kund som meddelat att de inte vill det. Vi kan inte kommentera enskilda fall, men vi har tydliga processer och rutiner för att säkerställa att en konsument som begärt att bli borttagen från vår marknadsföring också blir det. Om vi misstänker att en konsument inte har hanterats i enlighet med våra processer och rutiner, granskar vi det enskilda fallet och agerar därefter. När det kommer till vår marknadsföring eftersträvar vi alltid att följa måttfullhetskravet”.


Ansök hos
Sambla

Betyg: 8/10
Minsta lånebelopp: 5000 SEK
Max lånebelopp: 600000 SEK

Beskrivning: Samla dina lån med Sambla