Svea Bank och Resurs Bank får anmärkningar för bristande kreditprövningar

Svea Ekonomi, som numera har slagits ihop med Svea Bank samt Resurs Bank har haft stora brister då de gjort sina kreditprövningar av personer som sedan fått stora blancolån. På grund av detta så har båda bankerna fått anmärkningar samt att de även fått varsin sanktionsavgift.

Det är Finansinspektionen som gjort dessa undersökningar där det visade sig att Svea Ekonomi och Resurs Bank inte har grundat sina kreditprövningar på tillräckliga uppgifter om konsumenternas ekonomiska förhållanden.

Det som dessa båda företag istället har gjort, det är att använda sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation. Bland annat har inte tagit hänsyn till alla skulder som en konsument kan ha haft. Exempelvis har de bortsett från storleken på eventuella bolån. De har även låtit bli att räkna med vilka andra utgifter som låntagarna kan ha haft som rör saker som boende, barn och lån som de haft sedan tidigare.

Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Svea Bank har nu fått anmärkning och de ska även betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor. Finansinspektionen har undersökt Svea Ekonomis kreditprövningar och efter att dessa undersökningar gjordes så har Svea Ekonomi fusionerats in i Svea Bank.

Undersökningen som Finansinspektionen gjorde, den avsåg beviljade krediter som konsumenter ansökt om under perioden juni-september 2019. Dessa kreditbelopp låg mellan 80 000 och 400 000 kronor.

En sak som undersökningen visade, det var att Svea Ekonomi har brustit i sin kreditprövning, bland annat så har de använt bristfälliga uppgifter som rört de sökandes skuldsituation samt att de även helt bortsett från vissa viktiga utgifter, som konsumentens utgifter för boende och befintliga krediter. Svea har brutit mot 12 § konsumentkreditlagen samt att de inte heller iakttagit god kreditgivningssed enligt 6 § samma lag.

Finansinspektionen anser att de konstaterade överträdelserna har varit sådana att de anser att det finns skäl att ingripa mot Svea Bank, som har övertagit Svea Ekonomis förpliktelser. Dock är inte deras överträdelse så stor att det finns återkalla bankens tillstånd eller att meddela banken en varning utan det blir en anmärkning för dem samt en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

Även Resurs Bank har brustit en del och även de får en anmärkning samt att de ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Det som Finansinspektionen har undersökt, det är Resurs Banks kreditprövningar. Själva undersökningen omfattade beviljade krediter som konsumenter ansökt om under perioden juni–september 2019. Kreditbeloppen uppgick till mellan 80 000 och 400 000 kronor.

Även denna undersökning visade på att Resurs Bank har brustit i sin kreditprövning. De har gjort samma ”misstag” som Svea, i och med att de valt att använda sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation samt att inte heller de har valt att ta med vissa viktiga utgifter, som konsumentens utgifter för boende och befintliga krediter. Det innebär att även Resurs har brutit mot 12 § konsumentkreditlagen samt att de inte heller iakttagit god kreditgivningssed enligt 6 § samma lag.

Finansinspektionen anser att de konstaterade överträdelserna har varit sådana att de anser att det finns skäl att ingripa mot Resurs Bank. Dock är inte deras överträdelse så stor att det finns återkalla bankens tillstånd eller att meddela banken en varning utan det blir en anmärkning för dem samt en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Svea Bank och Resurs Bank går alltså fortfarande att låna pengar av. Båda dessa finns med hos Lendo.


Ansök hos
Lendo

Betyg: 7.67/10
Minsta lånebelopp: 10000 SEK
Max lånebelopp: 600000 SEK
Ränta: 2.95% – 29.95%

Beskrivning: Låna upp till 600 000 kr – få förslag från 35 banker