Allt fler unga ansöker om skuldsanering

Fram tills förra månaden, augusti hade nästan 16 000 ansökningar kommit in till Kronofogden. Om trenden fortsätter, så kan 2021 vara det värsta året. Redan nu är ansökningarna på rekordnivåer! De som står för största delen av ansökningarna är dessutom unga personer. Men få av dem beviljas! Att det ökat så bland unga, beror dels på att de inte riktigt har koll på vad en skuldsanering är, dels att det numera går att göra via webben.

Vanliga orsaker till skuldsättning

Det kan så klart finnas en massa orsaker att man hamnar i skuld men de vanligaste är dessa:

 • Obetalda sms lån.
 • Trafikförsäkringsavgifter. Om du har en bil och inte betalar din trafikförsäkring får betala över 100 kr/dag så längre bilen är oförsäkrad.
 • Obetalda mobiltelefonräkningar.
 • Privatlån och krediter.
 • Studielånskulder till CSN.
 • Obetalda elräkningar.
 • Obetalda skatteskulder.
 • Fortkörningsböter och parkeringsböter.
 • Underhållsstöd.

Vad innebär skuldsanering?

Skuldsanering är något som en person som har blivit svårt skuldsatt kan bli beviljad. Detta är något man ansöker om hos Kronofogden. När man ansöker om detta så innebär det att man ska ha så stora skulder att det inte går att betala av dem inom överskådlig tid som det kallas. Skuldsanering söks för de skulder som ligger hos Kronofogden och att få en sådan beviljad innebär att du betalar av en del av dina skulder under ett visst antal år. Resten av skulderna så att säga ”slipper” du att betala. När skuldsaneringen är över så har du inte några skulder kvar, såtillvida att de ingick i själva saneringen. Det innebär att du bör vara skuldfri. Det finns två typer av skuldsanering. Det är vanlig skuldsanering och en som heter skuldsanering för företagare. En vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt, men det finns några skillnader.

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta gjort allt vad han eller hon har kunnat för att på egen hand förbättrat sin situation. Ett viktigt kriterium är även att man inte kan betala tillbaka sina skulder inom ”överskådlig tid”. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till tolv år för olika individer.

Unga idag, de har sällan hunnit dra på sig så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom överskådlig tid, och det är därför de ofta får avslag.

Hur får du skuldsanering?

Skuldsanering är till för att en person som är så pass skuldsatt att han eller hon inte kan lösa det på egen hand. Ansökan görs till Kronofogden, via blanketter, eller via deras e-tjänst.

De villkor som du måste leva upp till för att kunna få en skuldsanering är dessa:

 • Du har så många skulder att du inte kommer att kunna betala av dem på många år.
 • Skuldsaneringen ska vara rimlig och ta hänsyn till dina personliga så väl som dina ekonomiska förhållanden.
 • Du ska bo, arbeta och ha dina skulder i Sverige

När din ansökan kommer in, så utreds det om du uppfyller kraven för att få en skuldsanering. Därefter fattas ett beslut om skuldsanering och det är ett preliminärt beslut. Då beslutas det hur mycket du ska betala. Sedan skickas detta förslag till de olika borgenärerna du har. Alltså dem du är skyldig pengar. I detta förslag står alla skulder du hade när du inledde skuldsaneringen. Borgenärerna får chansen att svara på det förslag som de mottagit. Därefter kan ett slutgiltigt beslut fattas. Du får då en betalningsplan över hur du ska betala av dina skulder. Om det är så att du redan lever under eller på existensminimum så kan du få ett beslut utan avbetalningsplan. Du betalar alltså inget på dina skulder. När skuldsaneringen är över, så är alla skulder som ingick i denna inte längre kvar.

Det är viktigt att inte dra på dig nya skulder under den tid du har skuldsanering. Dessa ingår nämligen inte och det kan göra att du åter igen hamnar i en jobbig situation. Oftast kan man bara få en skuldsanering en gång under livet. Det finns dock undantag och särskilda skäl som gör att man kan bli beviljad en andra gång. En skuldsanering pågår som i regel fem år.