Regeringens budgetförslag

Häromdagen, den 20 september så presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens budgetproposition för 2022. Det som regeringen förslår, det är reformer om 74 miljarder. Man vill även satsa på välfärden. När man lämnade över den så sa finansminister Magdalena Andersson att det är en budget som ska ta Sverige framåt efter pandemin.

Innan överlämningen av budgeten, så hade redan stora delar av den presenterats. Dock tillkom två nyheter i och med överlämnandet. Dels är det extra miljarder till vården dels införandet av den så kallade ”familjeveckan”.

Finansministern ombads att tala om vad hon själv ansåg vara viktigast i budgeten. Hon pekade då på flera av posterna. Bland annat sa hon det att fler poliser kommer anställas, coronakörna i sjukvården ska betas av samt att det ska genomföras stora gröna investeringar runtom i hela Sverige. På så sätt kommer jobben bli fler, men tryggheten kommer också öka, i alla fall enligt Andersson.

Kortare köer i vården

Man ska satsa ett visst antal miljarder på vården. Man vill skapa ett så kallat nytt välfärdspaket för en starkare sjukvård. Det för att minska vårdköerna. Satsningen är på fem miljarder, varav två ska läggas på köerna.

Bland annat vill man kunna åtgärda allvarliga brister, som man upptäckt i samband med pandemin. Därför är det så att man vill lägga en del av pengarna på detta.

Den fortsatta hanteringen av pandemin utgör också en stor budgetpost även utanför den vanliga vården. 9,6 miljarder ska trygga tillgången till vaccin, testning och smittspårning.

Familjeveckan

Man har även avsatt pengar för en så kallad familjevecka, fast den är på 3 dagar. Anledningen att man valt införa denna är just på grund av coronapandemin. Denna reform gick regeringen till val på redan 2018.

Pandemin har tydliggjort att många löntagare inte kan arbeta hemifrån. Så är det även när landet inte är drabbat av en pandemi. Reformen föreslås träda i kraft i april nästa år och innebär att föräldrar till barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma och få ut 80 procent av inkomsten totalt sex dagar per år, tre dagar per förälder. Den som är ensam vårdnadshavare får själv disponera alla sex dagar.

Jobb, klimat och skattesänkningar

Man vill även att det ska satsat pengar på jobben. Det som regeringen vil satsa, är åtta miljarder kronor. Pengarna ska bland annat gå till matchningstjänster och till att fördubbla antalet platser på yrkeshögskolor.

Bland andra stora reformer finns bland även flera satsningar på klimatarbete om sammanlagt 12 miljarder kronor. Därtill föreslår regeringen skattesänkningar för 7,5 miljoner svenskar, något som väntas kosta 10,5 miljarder.

Andra punkter i budgeten är utökade satsningar på bland annat kvinnojourer, skogsskydd, psykiatrin och kultursektorn.

REGERINGENS SATSNINGAR I KORTHET

 • 1,2 miljarder till kvinnojourer
 • 2,4 miljarder till att skydda skogen
 • 1,5 miljarder till psykiatrin
 • 0,5 miljarder till kommunala klimatåtgärder
 • 50 miljoner till arbete mot avfallsbrottslighet
 • 1,3 miljarder till skolan
 • 3 miljarder till sjukpenning
 • 5,5 miljarder till äldreomsorg och välfärd
 • 0,5 miljarder till polisen
 • 8 miljarder till jobbsatsningar
 • 3 miljarder till infrastruktursatsningar
 • 28,5 miljarder till landsbygden under fyra år
 • 10,5 miljarder till skattesänkningar
 • 1,3 miljarder till kultursektorn
 • 5 miljarder till stärkt sjuk- och aktivitetsersättning och utbyggd assistans
 • 12 miljarder mer till klimatsatsningar
 • 3,5 miljarder till ”familjeveckan”
 • 5 extra miljarder till vården