Styrräntan höjs – vad betyder det för dina lån?

Den 20 september 2022 gick Riksbanken ut med att det åter igen skulle höjas när det gäller reporäntan. Det var en rekordhöjning, med 1 procentenhet, till 1,75 procent. Denna höjning är den tredje i år! Dessutom är det den enskilt största höjningen sedan Sverige införde inflationsmålet 1993. Det sägs att detta görs för att motverka inflationen. Dock kan det påverka dig som privatperson som har lån.

Så anpassar du dig för en höjd reporänta

Om du har lån som blir dyrare på grund av att reporäntan höjs, så är det extremt viktigt att du har bra villkor på dina lån. Bland annat kan du försöka att omförhandla dina lån. Ett annat sätt är att samla alla dina mindre lån och krediter. Du kan testa att göra en ansökan om samlingslån via Lendo eller Sambla som exempel.

Prognos för reporäntan enligt Riksbanken

Prognosen från Riksbanken är att styrräntan kommer att fortsätta höjas gradvis det kommande halvåret. Man har nämnt tidigare att man vill höja den mot 2 procent till i början av nästa år.

Så enligt prognosen så är det så att Riksbanken kommer att reporäntan successivt den närmsta tiden. Riksbanken håller penningpolitiska möten sex gånger per år, där direktionen fattar beslut om räntan. Det innebär att det kan bli ytterligare en höjning igen i slutet av november.

Man höjer på grund av inflation och Riksbanken har i ett pressmeddelande skrivit detta:

”Det har varit kraftiga svängningar i inflationen och inflationsutsikterna är osäkra. Riksbanken anpassar som alltid penningpolitiken efter den ekonomiska utvecklingen och är beredd att höja styrräntan snabbare om det behövs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet.”

Vad händer när reporäntan höjs?

En sak som påverkas av att denna ränta höjs är att de flesta inte längre vill investera samt att den gör även att den allmänna konsumtionen minskar. Räntehöjningar kan även leda till att börskurser sjunker, eftersom bankernas utlåningsräntor till andra banker och företag följer reporäntan.

Vad betyder räntehöjningen av reporäntan för dina lån?

Bankerna räntor, de följer reporäntan. Det innebär därför att även kostnaderna för lån för privatpersoner ökar. Generellt så är det så att när reporäntan höjs så höjs som regel alltså också räntan på dina lån.

Är det så att du har ett bolån med rörlig ränta så är det troligt att banken även höjer din ränta när styrräntan höjs. Har du bundit bolånet till en fast ränta är den låst under den avtalade tiden och påverkar således inte av att reporäntan höjs eller sänks.

Är det så att du har ett privatlån, så är det oftast just med rörlig ränta. Även du som har denna typ av lån kan räkna med att räntan för ditt privatlån höjs och sänks i takt med att styrräntan går upp och ner.

Vad är styrränta och reporänta?

Styrränta är den ränta som en centralbank när den lånar ut pengar till bankerna. Här i Sverige är centralbanken Riksbanken.

Styrräntan som Riksbanken använder heter reporäntan. Riksbanken lånar ut pengar till banken genom att köpa “repor”, vilka sedan säljs tillbaka med pålägg för ränta – reporänta.

Vad styr reporäntan?

Om man ska förenkla det hela, så är det så att räntan är priset på pengar. Reporäntan har en stor påverkan på ekonomin i landet eftersom den påverkar bankernas kostnader

Ofta påverkar reporäntan vilken ränta bankerna tar av sina kunder. En höjd reporänta reglerar också penningmängden i samhället.


Ansök hos
Sambla

Betyg: 8/10
Minsta lånebelopp: 5000 SEK
Max lånebelopp: 600000 SEK

Beskrivning: Samla dina lån med Sambla