Vad du ska tänka på när du kombinerar ekonomin med din andra hälft

Att kombinera din ekonomi med din partners ekonomi är inget litet beslut. Ekonomi inkluderar finansiella mål, krediter, skulder och stora beslut som att köpa ett hus eller skaffa barn. Detta inkluderar även dina pensionsplaner, som till stor del kretsar kring hur du både hanterar och planerar för dina pengar. Det är inget enkelt uppdrag att genomföra, men att göra efterforskningar och kommunicera med din partner blir det enklare och det gör er båda redo för ekonomisk framgång.

Har du skulder eller dålig kredit?

När du kombinerar er ekonomi måste du ta hänsyn till båda parters krediter och skulder. Detta är avgörande när man ska gifta sig och underteckna ekonomiska dokument. Även om var och en av er kommer att ha sin egen kreditpoäng, kan en part fortfarande påverkas av den andra partens kredit, särskilt om den är dålig. Det kan i sin tur påverka er möjlighet att få godkänt för lån eller lägenhetsansökan som par. Om du så småningom vill bli husägare behöver du en bra kreditvärdighet för att köpa ett hus. Ett samlingslån via Sambla till exempel kan förbättra bådas ekonomi.

Stämmer era ekonomiska mål?

Innan ni slår samman era pengar bör du och din partner ha liknande mål i livet. Detta kommer att göra din kombinerade privatekonomi mycket lättare att hantera. Beroende på var du och din partner är i ert förhållande måste ni överväga om ni vill gifta er (och när!), om ni vill ha barn (och hur många!) och var ni vill bo. Ekonomin för gifta kontra ogifta kommer att vara lite annorlunda, särskilt för par med barn och de utan. Dina preferenser för var du bestämmer dig för att bo kommer också att avgöra din ekonomi.

Vilken metod kommer du att använda?

Det finns några olika sätt, och du måste bestämma vilken metod som fungerar bäst för ditt förhållande. Det första alternativet är faktiskt att hålla dem åtskilda. Varje part upprätthåller sina egna finansiella konton och räkningar och kommer individuellt att betala för sina egna utgifter. Gemensamma räkningar skulle delas lika. Fördelarna med detta kommer in när varje part har olika utgiftsvanor eller om en partner har skulder eller dålig kredithistorik. På så sätt är varje person ansvarig för sin egen ekonomi utan att påverka den andre.

Om du inte är redo att förbinda dig till att kombinera er ekonomi helt men vill få en känsla, kan du prova att göra lite av varje. Börja slå ihop din ekonomi genom att fördela olika räkningar samtidigt som du håller allt annat åtskilt. En person kan betala för dagligvaror medan den andra betalar för till exempel internet och abonnemang. Varje relation kommer att vara annorlunda, så det är upp till dig och din partner att kommunicera och bestämma hur mycket ni vill dela ekonomiskt ansvar.

En annan metod är att skapa ett gemensamt bankkonto för alla delade kostnader.

Varje part kan behålla sina egna pengar men fördela en del av dem till ett hushållskonto. Detta kan användas för att betala hyra, bolån, mat och stora delade inköp. Dessa hybridalternativ möjliggör flexibilitet både när det gäller att dela och hålla privata konton. Båda parter bidrar till delade utgifter samtidigt som de bibehåller ett visst ekonomiskt oberoende.

Slutligen finns möjligheten att kombinera all ekonomi.

En person kan vara utsedd bokhållare, eller så kan ni dela på ansvaret. Fördelarna här är frånvaron av flera konton och allt delas, vilket kan vara lättare i allmänhet.

Ni bör diskutera var och en av era ekonomiska vanor och vilka metoder som kan fungera bäst för er som par. Om en metod inte fungerar kan ni alltid prova en annan, eller hitta en blandning som passar båda parter. Genom att vara öppen och kommunikativ, och arbeta tillsammans, kommer du och din partner att förbereda er för ekonomisk framgång!


Ansök hos
Sambla

Betyg: 8/10
Minsta lånebelopp: 5000 SEK
Max lånebelopp: 600000 SEK

Beskrivning: Samla dina lån med Sambla